Wikipedia:Weerskup/2015

Uut Wikipedia

SK-Skrieuwenge[beoarbaidje Wältext]

Siet eenige Tied geen ju Froage, of wie an n Woudanfang SK skrieuwe skuulen insteede foar SCH (Diskussione bie Skäddel un Diskussion:Seeltersk an do Skoulen). Deeruur is uk noch wät Email-Ferkier weesen un wie hääbe Beskeed kriegen, dät dät uk bie dät Unnergjucht do lääste Jiere mäd SK moaked wäd. Deeruum moat iek foarslo, dät fon nu oun uk in ju Wikipedia so tou moakjen.
Fonsälwen skäl dät dan uk bielitjen in aal Artikkele uumesät wäide, man dät moate iek mäd Foarsicht moakje. Wie mouten der noch an woane un uk schällen düütske un düütelk allere Seelter Texte nit normalisierd wäide, t.B. nit do oolde Täkste ap Seelterbuund fon 1952.
Intwiske rakt dät uk al ne anpaasede Woudelieste, wan uk deer uk noch Woude ferjeeten sunt. --Pyt 11:25, 23. Nov 2010 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Wo schrieuwe wie nu: Anschovis, Schokoloade, tschechisk usw.? --Pyt 19:53, 18. Jan 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Hallo Pyt, iek meen, alles wat moan as sk uutspräkt uk mäd sk skrieuwe, so as: Skoule, Skäddel, skällen, skrieuwe u.s.w und wäd moan as sch uutspräkt uk mäd sch skrieuwe: Sckokoloade, tschechisk, Anschovis u.s.w.. Gröitnis, --Bernd 20:04, 18. Jan 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Schokolade, deer kweede do Seelter "Sukkeloade" tou. --Heinz 18:51, 16. Mee 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Wikipedia:Uurheebergjuchte uas.[beoarbaidje Wältext]

GANS WICHTICH! Dät is n Ättergjucht fon Heinz. Iek kwad deertou, hie häd gjucht. JÄDDEN LEESE! Gröitnis --Kening Aldgilles 20:21, 2. Jan 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Jä, iek sjo fon mie Bouk-Uumesleeke. --Pyt 20:02, 18. Jan 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Siehe dazu auch hier. --Holder 06:15, 26. Feb 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Apdraach un Muugelkhaide fon ne litje Wikipedia[beoarbaidje Wältext]

Ju algemeene Apdraach fon Wikipedia is: dät fräi Ferspreeden fon Kunde. Ju eerelke Mee-Oarbaid an Wikipedia stoant älk fräi. Dät hat, dät Wikipedia nit ätter do iekede Paade apbaud wäd. Dät rakt Ätterdeele, as t.B. kuutsichtige Beuurdeelenge fon Fakte. Wikipedia rakt oawers Ruumte, sukke Failere in goude Toupehoope-Oarbaid un Beräidenge tou löösen. Deertou rakt dät dän Foardeel, dät ju Behondlenge un die Köär fon Themas minner truch häärkuumelke Uurwäägengen stjuurd wäide.

Ne Wikipedia fon ne litje Sproakgruppe häd deertou noch uurs eenige Apdraage. Toueerst stoalt ju sik as Apdraach, ju Waareld tou do Seelter tou brangen uur dän Wai fon ju oaine Sproake. Deerbie stoant ju uk tichte bie do Ljuude tou do ju spräkt. Dät hat, dät me sik bie ne Beskrieuwenge in n Artikkel do muugelke Bruukere fielicht beeter foarstaale kon as bie ne groote Wikipedia, wierbie sik dät deertou hondelt uum ne fuul grattere Variation fon muugelke Bruukere. N Skrieuwer fon sun litje Wikipedia kon sik deeruum lichter iendomje tou dät Weesen fon n Thema, wierbie dan foar Eenpeldhaide toueerst daach noch ap grattere Wikipedien waiwiesd wäide kon. Deerbie kon n Artikkel licht düütelker wäide as in do groote Wikipedien. Oawers uk in dät Beskrieuwen fon dät Weesen fon n Thema wäd die Skrieuwer dan un wan twongen tou Sproakuutbau.

Bie ju Oarbaid wäd oawers automatisk noch wät uurs moaked: wie brange Seelterlound tou de Waareld. Dät jält al fluks foar ju Sproake, ju nit bloot foar ju fräiske un germaniske Sproakwietenskup fon groot Interesse is, man uk wiest ju Ärskienengen, do der foar ju algemeene Sproakwietenskup fon Interesse wäide konnen. Man ieuwenske ju Sproake honnelt sik dät uk uum ju besunnere Geskichte as n Sproakinsel mäd Buuräi un Skipfoart mäd do deertou heerende Technike. Un deerätter kumt dan, wo ju sik äntwikkelt in ju moderne Sälskup, mäd aal do Organisasjoonsfoarme un Aktivitäte, do deertou heere, un wier dan tougliek die seelter Bruuker in interessierd is. Ap ju Wiese äntstoant in sun litje Wikipedia uk ne Beskrieuwenge fon ne sälskuppelke Mikrostruktuur, wierfon dät in do groote Wikipedia nit so licht Biespiele rakt.

Iek meene, dät wie aal dät in Betracht luuke skällen, wan wie uurlääse uur dän Apbau un sogoar dän Nutsen fon bestimde Artikkele. --Pyt 13:56, 8. Mee 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Artikkellaangte[beoarbaidje Wältext]

Bie dät Apsloon fon ne Seeke in do groote Wikipedien däd oafte apfaalen ju groote Masse Information. Moonichmoal ‘ferdrinkt’ me bolde deeroun. Daach kumt me bie dät Skrieuwen licht tou sukke groote Artikkele. Iek hied dät bie dän Artikkel Hällenge, wierbie iek uk ju Heewe unnerbroacht hiede. Leetere Unnersäikengen leerden mie, wo dät eegentelk funktionierde, un uk dät ju nit bloot bie ju Hällenge bruukt wuude. Deeruum rakt dät nu n Sunnerartikkel Heewe; ju Hällenge mout iek iek noch skeenigje! Wät meene Jie deertou?

Uurigens is dät apfaalend, wo min sik uur do oolde Technike fint, wier do daach noch bit in uus Lieuwendtied bruukt wuuden sunt. --Pyt 13:23, 16. Mee 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Noa, iek wude nit kweede, dät n grooten Artikkel läiper is as n litjen, iek wude dät Uumekierd sjo: Maasttieds is dät je so heelden, dät buppe do Ousnite mäd Uurskrift een Ienleedenge stoant, wier dät wichtichste kuut un groaf oane stoant. Düsse litje Ienleedenge is foar dän, die dät aal bloot uungefäär wiete wol. Man wäl moor wiete mai, die kon fääre leese, un wan aan fääre lääst, die't aal bloot uungefäär wiete wol, dan is it sien oaine Skeeld, wan hie in Information ferdrinkt. Man foar dän wuddelk interessierden mout dät uk uumfoatend deer oane stounde - un wie skällen nit ferjeete, dät düsse Wikipedia een fon min Wällen is, wieruut do Seelter Informationen in hiere oaine Toal kriege konnene. Dan mouten wie düsse Information uk in n grooten Uumfang bjoode.

Gröitnis, --Heinz 18:45, 16. Mee 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Dät rakt hier twäin Belange. Eerstens wol me muugelkst fulboodige Information reeke. Man twäidens wol me uk düütelke Information reeke. Un dät Froamde is, dät do bee Belange in dän Praxis n bitje striedich wirkje. Nim moal uus Artikkel Autonavigation un bekiekje dan moal sien groote Bruure un schätsje wofuul Tied me in älke Fal bruukt uum dät Prinzip tou ferstounden. (Deerbie hied iek dät juust sälwen fersteen un dan is me dän bääste Koaster).
Wan me nu an sun Artikkel aal moor Information touföiget, dan kon dät aal uundüütelker wäide. Man du hääst gjucht: mäd ne goude Organisation mäd Uurskrift un Ienleedenge mout me dät toufoarkuume konne.
Un wan muugelk, is dät Moakjen fon Sunnerartikkele as bie Hällenge fielicht daach ne goude Löösenge. --Pyt 20:35, 16. Mee 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Dochtersieden koast Du uk, wan dät direkt 'wät' mäd ju Siede tou dwo häd, bie Sjuch uk n Ätterwiesenge moakje. Dät hääbe ik nu ap ju Siede Hällenge däin. Ansonsten skällen wie nit deerap oachtje, wo groot do Artikkele sunt. Wie konnen beeter deerap oachtje wät deer stound. Ap ju wäästfräiske Wikipedia rakt et groote Sieden, man nit altied logisk wät ju Apbau angungt. Groot of litje, deeruur skäl et daach nit fuul Diskussion reeke? Wie konnen beeter uur n Inhoold fon do Artikkele diskussierje. So skällen wie t. B. nit sukke loange Ätterwiesengen ätter Buuten (Weblinks) moakje. Gröitnis --Blautosk (Diskussion) 21:25, 13. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Zugriffe auf die Startseite[beoarbaidje Wältext]

Am 9. März 2011 gab es bei vielen kleineren Wikipedien doppelt so hohe Zugriffszahlen auf die Startseite wie üblich:

In den den großen Wikipedien ist dieses Phänomen nicht aufgetreten:

--Holder 14:58, 6. Apr 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Könnte man auch es auch so definieren, dass die Zugriffszahlen um 2000 höher sind? Das wurde bei den 'Grossen' nicht auffallen. Ubrigens waren auch die umherliegenden Tagen schon unruhig.
Ein anderes Phanomen: Weitaus die meisten unserer Besucher geht es offenbar um die USA-Karte!

--Pyt 10:39, 11. Apr 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Dät is Wikipedia nit![beoarbaidje Wältext]

Moin,

Iek hääbe fersäiket, uus Wikipedia wier n bitje kauster tou moakjen (uungefeer 300 Annerengen, un dan hääbe iek bloot Kategorien touföiget). Dät waas/is nit eenfach. Moonige Sieden sjo/seegen uut as Fotobouken (Foan), Linkferteeknisse (Foan- un Feenmuseum Elisabethfeen), of eenfach loose Sieden! Moonige Sieden weeren nit objektiv, mäd Läidtäksten buppe an do Sieden (Sylt), Propaganda (Seedelsbierich) usw.! Ju Haudsiede saach uut as ne Näissiede weer juust deerfoar n Stoarm skeen weesen tou hääben! 230 fon 1.776 hieden naan Kategorie! Dät hääbe iek nu uk n bitje annerd. Fielicht konnen Pyt un Bernd noch moal Wikipedia:Wät is Wikipedia nit? truchleesen? Dät spiet mie, man iek toanke, dät is nöödich. Uur ljuude mouten dät alles wier gjucht moakje. Iek hoopje, jie begriepen mien Ättergjucht. Touhoope skällen wie dät Projäkt ferbeeterjen. Gröitnis --Kening Aldgilles 21:38, 20. Jun 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Foar mie is wichtich, dät do Ljuude fluks fiende konnen, wät jo säike. Un deer is disse Reorganisation sicher goud weesen. Besunners ju Haudsiede is nu fluch un düütelk!
Man dät blift Moanskene-Oarbaid. Sogoar dät Unnerbrangen fon Sieden bie bestimde Kategorien kon fon wäkkene as Propaganda säin wäide. Un wofuul Linke usw. me deerbie sät, honget uk deerfon ou, inwowied do an uur Steeden tou fienden sunt. Oawers mäd goude Wille krie wie dät aal sicher foarnunner! --Pyt 11:37, 22. Jun 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
 • Operator  : Hedwig in Washington
 • Automatic or Manually Assisted : automatic
 • Programming Language(s)  : Python (pywikipedia), daily update
 • Function Summary  : Interwiki, Internationalization by removing chaos in Babel so it can be used properly and easy. Double redirects shortly
 • Already has a bot flag (Y/N)  : Yes, DE, EN, AR, NN and LB, others pending see here
 • Function Details  : just using the standard interwiki.py; parameters: -auto -all - log -catr

Thank you for consideration! --Hedwig in Washington 21:14, 31. Aug 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

2000 Artikkele![beoarbaidje Wältext]

!!!!!!!!! MUSIK !!!!!!!!!

--Pyt 17:39, 10. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Wikipedia-Streik[beoarbaidje Wältext]

In den USA wird zurzeit ein Gesetz (SOPA) diskutiert, das dazu führen könnte, dass man Websites, die einem schaden könnte, relativ leicht per Gericht abstellen lassen könnte (z. B. auch die Wikipedia!). Jimmy Wales hat jetzt auf der enwiki die Frage aufgeworfen, ob die Englische Wikipedia aus Protest gegen dieses Gesetz eine Zeitlang abgestellt werden soll - analog zum Streik der italienischen Wikipedia Anfang Oktober. Auf seiner Benutzerseite kann man seine Meinung dazu abgeben.

Vgl. auch Geoff Brigham: How SOPA will hurt the free web and Wikipedia. --Holder 08:05, 14. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Visual editor[beoarbaidje Wältext]

Wikimedia testet zurzeit den Visual editor, in dem man direkt hineinschreiben und herumformatieren kann ohne die Formatierungsmarkierungen. Das wird es neuen Benutzern viel leichter machen. --Holder 06:51, 16. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Moin,

Wo sjucht dät dan uut? Gröitnis --Kening Aldgilles 10:35, 16. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Sjucht fluch uut. Jädden do litste Typen buppe un gjuchts buppe wät gratter. Un mie failt buppe daach Information. --Pyt 22:46, 16. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Lät mie goud.--Heinz 07:24, 17. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Dan sunt tjo Ljuude foar. Dan skäl iek ju näie Haudsiede hoochleede. Ju Siede 'Information' is neen Information man ne Testsiede. Buppedäm kon dät uk in dät Wikipedia-Portoal kuume. Gröitnis --Kening Aldgilles 11:58, 17. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Wikipedia:Information änthaalt a Information in uur Sproaken uur dät Seelteske. Ju skuul bääte sun algemeen Woud ferföichboar blieuwe. b Information uur uur Wikipedien; dät kon unner 'Wikipedia'. --Pyt 17:56, 17. Dez 2011 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Anfroage foar Administrator[beoarbaidje Wältext]

Moin! Iek mai nu jädden, ätter dän Foarsleek fon Uurswäkke, Administrator wäide, wäil wie apstuuns so fuul mäd Fandalismus tou kampen hääbe. Wäl is derfoar un wäl is derjuun? --Bernd 19:49, 16. Jan 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Foar Foar: Iek bän seeker deerfoar, dät du Administrator wädst. Wie bruuke moor Benutser de Fandakusmus konne kampe. --Ooswesthoesbes 09:33, 18. Jan 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Iek bän deerfoar. --Pyt 12:12, 18. Jan 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Iek bän deer uk foar--Heinz 13:33, 20. Jan 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Jee, iek bän deerfoar! Gröitnis --Kening Aldgilles 12:40, 22. Jan 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Language support group for Seeltersk[beoarbaidje Wältext]

The Wikimedia Foundation has brought together a new team of developers who are dedicated to language support. This team is to support all the languages and consequently it is not realistic to expect that the team members can provide proper support for your language. It is for this reason that we are looking for volunteers who will make up a language support team.

This language support team will be asked to provide us with information about their language. Such information may need to be provided either to us or on a website that we will indicate to you. Another activity will be to test software that will likely have an effect on the running of the MediaWiki software. We are looking for people who clearly identify their ability. Formal knowledge is definitely appreciated.

As much of the activity will be concentrated on translatewiki.net, it will be a plus when team members know how to localise at translatewiki.net.
Thanks, Gmeijssen 07:27, 15. Feb 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Request for an extension on stewards' permission[beoarbaidje Wältext]

I should want to continue as an administrator on this Wikipedia for one year. Thanks, --Bernd (Diskussion) 20:31, 16. Apr 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Foar Foar: Iek bän deerfoar! Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 18:44, 17. Apr 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Iek bän deer uk foar! Gröitnis -- --Pyt (Diskussion) 13:16, 19. Apr 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar--Heinz (Diskussion) 15:09, 21. Apr 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
approved and actioned. Billinghurst (Diskussion) (steward) 11:37, 1. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Haudsiede n bitje uurs[beoarbaidje Wältext]

Sjucht dät beeter uut? Benutser:Kening Aldgilles/Wierk2? Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 19:19, 12. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Ätter mien Meening konne wie dät so moakje. So kuumt me fluks ap do Portoalsieden un deer is wier Plats foar uur Seeken ap ju Haudsiede. --Bernd (Diskussion) 19:50, 13. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Wie skällen juust minder Seeken appe Haudsiede sätte, un uursichtelk blieuwe foar do Besäikere. Iek fiende et nit läip, ju Haudsiede grooter tou moakjen, man dät skäl mäd Wikipedia tou dwo hääbe. Fielicht n Dissen Mound in ju Geskichte? Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 11:41, 14. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Disable local uploads on smaller wikis[beoarbaidje Wältext]

Auf meta wird gerade eine Diskussion geführt, ob der lokale Bildupload für kleinere Wikis abgestellt und alle lokalen Bilder anschließend gelöscht werden sollen. Dies würde hier in der Saterfriesischen Wikipedia fast alle Bilder aus dem Saterland betreffen! --Holder (Diskussion) 05:01, 21. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Stimmt nicht ganz, die Diskussion dreht sich nicht darum, alle hiwe Bilder zu löschen... allerhöchstens die URVs unter ihnen. --MF-Warburg (Diskussion) 19:05, 26. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

bäddend, bädden (gebooren)[beoarbaidje Wältext]

Nu disse Deege so flietich in Wikipedia ju Annerenge fon gebooren tou bädden truchfierd wäd, moate iek deeruur daach ne Bemäärkenge moakje. Dät Ooldfräiske häd deerfoar ätter Richthofen un nu Hofmann e.a. ne groote Ferskeedenhaid: geberen, gebern, eberen, ebern, abern, beren, bern, wät deer betrachted wäd as Partizip tou n uurs nit bruukt Tiedwoud *bera ‘dreege’. Deerieuwenske al oafte boren in dät Ooldwäästfräiske.
In dät Näifräiske is deerfon nit fuul uurichblieuwen. In dät skrieuwene Wäästfräiske fint sik berne, (eegentelk hied dät bern weese skould) man spreeken wäd bolde immer geboren. Siebs ärwäänt deertou Geschichte S. 1243, 1315 wangeroogisk bírîn, býrîn un swäk býrît. Dan ärschient S. 1395 ap dän Hallig Nordmarsch un in ju Karrhiirde (S. 1316) noch ne eepenbeer dubbelde Partizip-Uutgong: bêrnd ‘geboren’.
Deertou stimt dan dät bie Minssen 1845 uurlääwerde seelter béddend (bloot M1:185, ieuwenske domoals al 5x g^ebô’ren, NSW-G, 50), wät Siebs 1893 oawers nit moor foont (1316) un Kramer leeter uk nit moor (NSW- BC, 22).
Dät näie Woud *bädden stimt in dän Uutgong fluch tou ferlädden ‘verloren’ un deermäd wäil tou dät ‘gjuchte’ ooldfräiske beren, wan dät uk ap Seeltersk nit uurlääwerd is.
--Pyt (Diskussion) 08:44, 27. Moa 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Iek sjo nu eerste din Kommentoar. Wan iek däälich Seelter deerätter fräigje, kweede do maaste "gebooren", un wan iek ätterhoakje, kanne jo dät uur nit. Daach rakt dät een poor oankelde, do dät daach kanne, un dan weet me fonsäärm silläärge nit: is dät nu oold uurlääwerd, af häbe do een Woude-Rekonstruktion fon aan Wietenskupper heerd (juust so mäd "Köönich" un "Keening", wät mie in dän Touhoopehong mäd wäkke Stukke, do iek skrieuwe, in aan läipen Twist brangt). Daach is mie dät aaltiede noch ljauer, soloange dät nit uurdrieuwen wäd, muugelke Rekonstruktionen in dän Uumloop tou läiten, as sunner Stjuur tou tou kiekjen, wo dät Seelterske moor un moor fon sin fräiske Charakter ferljust. Wäkke junge Skäddeler konnen noch nit moal moor Tiedwoude ap "-je" konjugierje, do kweede dan wäil mongs "iek maake, du maakst" un aal sowät. In een wietenskuppelk Wierk mout fonsäärm unferfalsked die Stound fon ju Sproake wierroat wäide, so as ju is, un wan dät uk seer däd. Man hier ap Wikipedia sunt wie as Skrieuwere däidich, un Skrieuwere häbe aaltied Ienfloud nuumen, un dät sjo iek heel un aal nit as Fail. Aan Fail is dät ätter mien Meenenge eerste dan, wan ju Toal in suk een stieuw Räägel-Korsett twoangen wäd, as t.B. ju düütske Skriftsproake.--Heinz (Diskussion) 13:42, 15. Jul 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Dät blift ne gans stuure Froage. Uurigens meene iek, dät me an Wikipedia dosälge Anfoarderengen staale mout as an n wietenskuppelk Wierk, man deerbie is ju Terminologie (as hier bädden/gebooren) fonsälwen sekundär, wan ju man düütelk is. --Pyt (Diskussion) 13:12, 24. Jul 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Ap ju Siede Guiseppe Verdi hääbe iek fersoacht, Musik tou reeken (fon [1]. Dan keek iek bie spreekene Wikipedia as bie Autonavigation, man deer geen dät uk nit moor. Wäl weet, wo me dät nu moaket? --Pyt (Diskussion) 05:53, 17. Jun 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

 La donna è mobile ?/i So fielicht? Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 07:24, 17. Jun 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

La donna è mobile

Na, so. Dät is wier foarnunner. Iek weet nit, wieruum dät nit wüül. --Pyt (Diskussion) 14:55, 20. Jun 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Woudeliesten jädden nit wächhoalje.[beoarbaidje Wältext]

Bie wäkke Artikkele (as bie Hällenge) sunt Liesten bietouföiged wuuden fon Woude, do der deer uk ap ne Teekenge anbroacht wuuden sunt. Dät sjucht dubbeld uut, oawers bloot so kon me do Woude uur ‘’Säik’‘ fiende. Deerbie honnelt sik toun Deel uum Woude, do der uurs noch nit tou beloangjen sunt, of nit in ju Sunnerbetjuudenge. Toun Deel ärskiene do uk in n Text, man daach is dät goud, dät die Bruuker uk fluks ap ju Teekenge waiwiesd wäd. So, jädden nit wächhoalje. --Pyt (Diskussion) 13:01, 5. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Do Woude kon me daach eenfach in n Täkst bruuke un ferkloorje, wät deer meent is. Woudelieste rakt et uurs nit ap Wikipedia. Deerfoar rakt et Wiktionary. Fielicht konnen do Benutsere fon ju seelterske Wikipedia uk ne oaine Sektion ap ju wäästfräiske Wiktionary hääbe. Uurs konnen wie bie Incubator n Foarsleek foar n seelter Wiktionary skrieuwe (bloot n Idee, iek kon deer nit mädmoakje)? Gröitnis --Blautosk (Diskussion) 21:18, 13. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Appaasje mäd 'Sproakferbeeterenge'[beoarbaidje Wältext]

As aal Sproaken häd uk ju seelter Sproake Froamdwoude apnuumen. Oafte sunt do gans djoop in de Sproake apnuumen, as baale (uur dät Roodwälske uut dät Frantsööske) of gebooren (uut dät Düütsk-Holloundske). Deeran kon me bietiede ju Kultuurgeskichte ouleese, as an baale, dät do Seelter hiere Sproake as Geheemsproake bruukten. Un bie gebooren kon dät Woud häärkuume fon dän Kontakt mäd do maast läichdüütske Pestoore, do der dan immer fluks bie beleeken wuuden. In ju gewöönelke Sproake hiet dät dan fielicht moor: “Wie hääbe n Litjen kriegen”.
Ap un tou kon me in de Wille weese un konstruierje deerfoar n 'ächt' seelter Woud. So läip is dät uk nit, man iek moate daach deerfoar woarskauje, sun Woud dan uk algemeen truchtoufieren. Deermäd wäd uus Wikipedia uunleesboar un deertou kriege do Ljuude dät Geföil fon “Wie hääbe nit moor dät ächte Seeltersk”, wüülst Unnersäikenge daach leert, dät dät Seelterske ju maast fräiske Sproake is. Fääre leert ju wäästfräiske Praxis, dät sukke kunstelke Woude daach nit in ju Deegessproake apnuumen wäide.
Wät meene Jie deertou? --Pyt (Diskussion) 10:08, 10. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Ju wäästfräiske Praxis leert, dät sukke kunstelke Woude daach apnuumen wäide in ju Foulsskproake. Et rakt so fuule Woude weerfon do maaste Fryskbaalere nit weete, dät do noch nit moal 150 Jiere oold sunt. Ärfoulch hääbe foarallen do Woude gearkomste, bûsboek, tongblier, pjutteboartersplak un wolwêzen häiwed. Do Foarme alderferskuorrendst un alderraarst sunt uk näi in hiere Betjuudenge. Dät is gjucht wan du skrieuwst, dät fuul Woude neen Ärfoulch hieden, man Ärfoulchgeskichten rakt et daach uk fuul. Wan dät näie Woud sik natüürelk anheert, dan hääbe do Ljuude neen Probleem deermäd, dät Woud tou bruuken. Gröitnis --Blautosk (Diskussion) 11:13, 10. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Man deerbie honnelt sik dät dan uk maast uum näie Seeken. N Woud as berne ‘gebooren’ is daach niks moor wuuden as n fluch Woud in Gebuurtsansaigen. Un sukke mai et moor reeke. --Pyt (Diskussion) 12:37, 10. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Uurigens bän iek sälwen uk nit gans uunskeeldich, dan iek bän domoals ounfangd haud- tou skrieuwen insteede foar haupt-, bloot ap Gruund deerfon, dät dät Hauden roate aan do Rieuwen (wäästfräisk haad) un in de Äi (un dät et ooldfräisk hawid äntspräkt). Deerbie tälde oawers mee, dät dät nit licht misfersteen wäide kuude un uk, dät seelter Skrieuwere froier licht hier oaine *haud- as haupt- apfoatje hääbe kuud. --Pyt (Diskussion) 15:33, 10. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Noa, Pyt. Et rakt fuul Ljuude, do berne kweede un skrieuwe. In ju Skrieuwsproake wäd oafters berne as uur Foarme bruukt. Wan dät Woud sik natüürelk anheerd, dan bruuke do maaste Moanskene do Woude uk. Fielicht skäl et n Forum foar dät Seelterfräiske in Internet reeke? Iek meen, aan Forum, weer do Ljuude oustämme konnen uur näie seelter Woude. Wan me dät demokratisk moaked, wint dät näie Woud fluks uk Autorität. Gröitnis --Blautosk (Diskussion) 21:15, 13. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Ju Wäid fon ju Sproake lait daach deeroun, wo ju woaksen is, wo ju do Ljuude oain is. Eerste ne Unnerloage fon dät Foargermaniske, as wäkke Woude ap p-. Dan algemeen Germanisk, dan Fräisk, Oamsefräisk, Seeltersk. Dan Froamdwoude uut ferskeedene Sproaken: Skandinavisk, Platdüütsk, Holloundsk (besunners in de Skipsbau), fielicht Wäästfräisk (do Mäddere), Hoochdüütsk, Latien, Frantsöösk un aal so wieder, dät aal mäd Ferbienden an geskichtelke Seeken, juust as ne archeologiske Fiendesteede.

Sun Fiendesteede wäd stukken moaked truch Djoopplougjen (tou groote Ienfloud fon ne uur Sproake), man uk truch Restaurierenge fon do Funste ätter do momentoane Apfoatengen (Purismus).--Pyt (Diskussion) 09:48, 17. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Regionalsprachen-Workshop auf der WikiConvention 2012[beoarbaidje Wältext]

Auf der WikiConvention 2012 in Dornbirn/Österreich (31.08.-02.09.2012) wird es einen Workshop zum Thema "Wikipedien in kleinen Sprachen" geben. --Holder (Diskussion) 13:43, 23. Jul 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Näi Gallerie-Artikkel: Seeltersk[beoarbaidje Wältext]

Moin mädnunner!

Iek hääbe ju Siede Seeltersk beoarbaided un Pyt häd aal do Sproakfäilere korrigiert. Dät is nu aan fon do grattere Artikkele, do wie in ju seelterfräiske Wikipedia hääbe. Konnen wie fon ju Siede Seeltersk n Gallerie-Artikkel moakje? Mäd früntelke Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 19:03, 12. Sep 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Wäl is deerfoar, wäl is neutroal, un wäl is deerjuun?

Foar Foar: Iek bän deerfoar. --Kening Aldgilles (Diskussion) 19:03, 12. Sep 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Iek bän uk deerfoar--Bernd (Diskussion) 19:52, 12. Sep 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Foar Foar: Iek bän deer uk foar Heinz (Diskussion) 19:33, 15. Sep 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Fuul tonk! Ju seelterfräiske Wikipedia häd nu 9 gouldene Artikkele! Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 11:54, 17. Sep 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Germaniske Näiheedendum[beoarbaidje Wältext]

Wäl kon ju Siede Germaniske Näiheedendum ätterkiekje? Un konnen wie dan deerfon ne Gallerie-Artikkel moakje? Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 12:30, 28. Dez 2012 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Lizenzangaben zu Bildern[beoarbaidje Wältext]

Hallo zusammen,

Leute, Ihr müsst ganz dringend zu den ganzen Bildern, die Ihr hier hochgeladen habt, Wikipedia-konforme Lizenzangaben machen (schaut mal hier de:Wikipedia:Bildrechte bzw. de:Wikipedia:Lizenzvorlagen für Bilder. Bisher haben die meisten von Euren hochgeladenen Bildern gar keine Angaben zum Copyright. Wenn es so bleibt, kann es sein, dass Euch alle lokal hochgeladenen Bilder von der Wikimedia Foundation gelöscht werden.

Viele Grüße, --Holder (Diskussion) 06:02, 8. Jan 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Gibt es einen Ordner wo wir alle lokal hochgeladenen Bilder finden können? Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 19:22, 9. Jan 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Hier: Spezial:Dateien. Gruss, --84.59.29.151 21:44, 9. Jan 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]
Hier (auf meta) läuft die entsprechende Diskussion zum Thema. Hartelk gröötnis --Murma174 (Diskussion) 15:53, 23. Jan 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Saterfriesische WP eine der Aktivsten[beoarbaidje Wältext]

Diese Statistik zeigt die Aktivität von Wikipedias in Abhängigkeit von der Sprecherzahl:

 • Wikistats (das Laden dauert etwas, bitte Geduld)

(dort auf die Spaltensortierung "Editors per million speakers", fallend umschalten)
Danach war die Saterfriesische WP an 7. Stelle und die Nordfriesische an 11. von allen 271 Wikipedias. --Murma174 (Diskussion) 12:15, 28. Moa 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Hahaha, sjucht goud uut! Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 20:14, 28. Moa 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

WikiCon 2013[beoarbaidje Wältext]

Von 22. bis 24. November findet in Karlsruhe die WikiCon 2013 statt. Ich werde dort einen Workshop zum Thema "Wikipedien in kleinen Sprachen" organisieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nach Karlsruhe zu kommen und mitzudiskutieren. Die offizielle Anmeldung läuft bis zum 23. Oktober. --Holder (Diskussion) 06:26, 7. Okt 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Für Kurzentschlossene: der Workshop zu den kleinen Wikipedien findet am Samstag, 23.11. um 11.00 Uhr statt. --Holder (Diskussion) 21:02, 13. Nov 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Schöne Weihnachten[beoarbaidje Wältext]

Hallo zusammen,

ich wünsche Euch allen schöne Weihnachten und ein gutes Neus Jahr.

Viele Grüße aus dem Süden. --Holder (Diskussion) 07:11, 24. Dez 2013 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Traurige Nachrichten aus der Ukraine[beoarbaidje Wältext]

Bei den blutigen Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew wurde am 20. Februar der ukrainische Wikipedianer Ihor Kostenko getötet. In der ukrainischen Wikipedia gibt es eine Kondolenzliste. --Holder (Diskussion) 14:27, 24. Feb 2014 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Ferskeedene Projekte hier ap ju Wikipedia[beoarbaidje Wältext]

Moin, iek bän noch täämelk näi hier un iek mout noch toueerst dät Seeltersk leere (begind hääbe iek eerst foar een Wiek), wät iek mäd Siedeskrieuwe fersäike. Iek bän al Admin ap ju gotiske Wikipedia un dät läichdüütske Wiktionary un ap ju gotiske Wikipedia hääbe wie uk feele Projekte, so as n Woudebouk mäd näie Woude. Räkt dät hier uk n Siede, wier jie aal näie Woude, do jie bit nu oun uutfuunen hääbe, apskrieuwen hääbe? Wan t dät nit räkt, schuulen wie dät nit fiellicht apstaale?
Deertou kuude iek neen Siede fiende, wier Ljuude Woude ätterfräigje konnen. Ap ju läichdüütske Wikipedia hääbe wie deerfoar sowät as n Sproakuutkumst: Mi fehlt dat Woord. Sun Siede kuuden wie hier daach seeker uk bruuke.
Fielicht skuul me uk n Leerkurs hier ap ju Wikipedia moakje. Die Kurs fon Pyt Kramer is mäd Ferlaub nit gjucht nutselk, wiel hie täämelk kout is un nit weerelk ju Sproake däägenet. (Dät is eerelk nit kwood meent!) Un uur Kurse räkt dät, sowied iek dät sjo (seeche?), nit in t Internät. Zylbath (Diskussion) 13:55, 25. Feb 2014 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Moin, dät is fluch, dät du aal Unnerfiendenge hääst mäd Wikipedia. Dien Wierk ap do uur Wikipedia's sjucht echt goud uut! Sieden foar näie Woude hääbe wie hier noch nit. Man, sukke Sieden wonskje wie uus sicher. Die Kuurs fon Pyt Kramer is n Beginnerskuurs. Wan du moor Interesse an ju Sproake hääst, koast du beeter n Kuurs koopje. Die Sproakkuurs rakt er hier, dät kostet Jäild, man dan koast du uk een poor Uuren seelterfräisk leere. Lohnt sich auf jeden Fall. Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 07:05, 28. Feb 2014 (UTC)Beantworten[Beantworten]

WikiCon 2014: «Call for papers»[beoarbaidje Wältext]

Von Freitag 3. bis Sonntag 5. Oktober wird die WikiCon 2014 im Komed in Köln stattfinden. Während die äußeren Rahmenbedingungen immer mehr Gestalt annehmen, werden noch weitere Programmangebote gesucht. Wer gerne einen Vortrag halten, einen Workshop anbieten, eine Diskussion organisieren, einen Lighting Talk oder ein spannendes Thema in einem anderen Format anbieten möchte, ist herzlich eingeladen, sich auf der WikiCon Programm-Seite einzutragen. Das Themengebiet ist dabei völlig frei, solange ein Bezug zu Wikimedia-Projekten oder Freien Inhalten zu erkennen ist. Die Dauer der Angebote wird zur besseren Programmplanung einheitlich auf 45 Minuten festgesetzt. Bitte gebt einen möglichst griffigen Titel an und beschreibt in zwei bis drei Sätzen, um was es gehen soll. Bis zum 15. August 2014, also noch knapp zwei Monate, können noch Programmvorschläge gemacht werden. Natürlich wird es auch Raum geben für Ideen, die Euch erst später oder gar spontan auf der Wikicon kommen. --Holder (Diskussion) 04:05, 19. Jun 2014 (UTC) (im Namen des WikiCon-Orgateams)Beantworten[Beantworten]

WikiCon 2015[beoarbaidje Wältext]

Die WikiCon 2015, das inoffizielle Jahrestreffen der Wikipedianer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, findet vom 18. bis 20. September in Dresden statt. Ab jetzt kann man Vorschläge für das Programm einreichen und sich als Helfer bzw. als Teilnehmer eintragen. --Holder (Diskussion) 14:08, 15. Apr 2015 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Postersession auf der WikiCon 2015[beoarbaidje Wältext]

Hallo zusammen.

Vom 18. bis 20. September wird in Dresden die WikiCon 2015 stattfinden. Für das Orga-Team der WikiCon koordiniere ich Aktionen rund um die „Wikipedien in kleinen Sprachen“.

Ihr seid alle herzlich eingeladen, nach Dresden zu kommen und mit anderen Wikipedianern aus dem deutschsprachigen Raum ins Gespräch zu kommen!

Für alle, die nicht zur WikiCon kommen können oder möchten, wird es dieses Mal etwas Besonderes geben: Wir werden eine Postersession anbieten, auf der sich die Projekte in Regionalsprachen vorstellen können. Auch die Saterfriesische Wikipedia ist hiermit herzlich eingeladen, sich mit einem Poster den Teilnehmern der WikiCon zu präsentieren.

Interessant wären zum Beispiel Informationen zu folgenden Punkten:

 • Etwas zu Eurer Sprache
 • Kurze Geschichte des Projekts
 • Ein oder zwei repräsentative Artikel vollständig im Original
 • Gibt es einen regionalen Themenschwerpunkt?
 • Gab es Treffen der Aktiven? Wann und wo?
 • Habt Ihr Kontakte zu Wissenschaftler, die zu Eurer Sprache forschen? Zu Organisationen, die sich rund um Eure Sprache engagieren?
 • Welche Rückmeldungen von Lesern bekommt Ihr?
 • Welche öffentlichen Medien haben schon über Euch berichtet?

Natürlich könnt Ihr die Inhalte des Posters auch ganz anders gestalten. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Das Poster (A0, mind. 300 dpi) kann Wikimedia Deutschland für Euch drucken, für Euch entstehen keinerlei Kosten, wir brauchen nur die Inhalte. Das genaue Prozedere hierzu werde ich noch mitteilen, sobald ich selbst nähere Informationen habe.

Viele Grüße, --Holder (Diskussion) 12:31, 2. Jun 2015 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Endlich Neues von der Postersession auf der WikiCon: geplante Poster können nun bei WMDE eingereicht werden. --Holder (Diskussion) 11:36, 24. Aug 2015 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Löschanträge/Schnelllöschungen[beoarbaidje Wältext]

Halo Admins Heinz, Kening Aldgilles und Pyt: bitte immer wieder Mal Kategorie:Candidates for speedy deletion durchgucken und löschen. Danke! Holger1959 (Diskussion) 22:14, 21. Jul 2015 (UTC)Beantworten[Beantworten]

Hallo Holger, was ist der Grund dazu, gerade diese Bilder löschen zu wollen ? Pyt (Diskussion) 14:53, 29. Jul 2015 (UTC)Beantworten[Beantworten]