Hälpe:Ounmäldje as Benutser

Uut Wikipedia

Me kon sik as Benutser ounmäldje truch gans gjuchts buppe ap Anmäldje tou klikken un, wan me noch neen Benutserkonto häd, ap "Hier laist du n Konto an". Oafte brukt me deerfoar n Däknoome. Dät kon uk din oaine Noome weese af din Noome in ne fertroalde Foarm af sogoar n gansen Phantasienoome.

Sun Benutsernoome is foar allen nutselk, wan me sälwen wät biedrächt af ferbeetert. In juu Geschichte is dät dan tou sjoon. Ap ju Wiese kon uk beeter Vandalismus bestrieden wäide. Wichtich is deerbie, dät in juu Geschichte uk aal do allere Versione fon n Artikkel apwoard wäide. Sunner Bruukernoome kumt in juu Geschichte din IP-Nummer, wiermäd du dan identifizierd bäst.

Mäd sun Benutsernoome kon me uk mäd do Uur baale uur n Artikkel in ju Diskussions-Siede, ju älke Artikkel häd. Wan du deer dan sälwen ap oantwoudest, dan koast du dät unnerschrieuwe, truch tou klikken ap dän twäide blaue Knoop fon gjuchts buppe dät edit-Fäild. Do Artikkele sälwen unnerschrift me nit.

Wan me as Benutser ounmälded is, dan is die Benutsernoome tou sjoon gans buppe in dät Wiki-Schierm. Klikst du ap dän Noome, dan krichst du dien oaine Benutsersiede tou sjoon, wier du ne Beschrieuwenge fon die sälwen reeke koast. Klik nu man ap Pyt, dan koast du sjo wo mien Benutserside uutsjucht. Tou ju Benutsersiede heert dan uk noch wier ne Diskussions-Siede, wier uur Benutsere die Ättergjuchte seende konnen. Fluks wan du ap ne Wiki-Siede kumst, krichst du dan ne Woarschauenge, dät deer n Ättergjucht foar die is. Man Wikipedia is neen Chatroom, sunnern ne Enzyklopädie. Juu Haudseeke schäl blieuwe, dät me Artikkele schrift un/af ferbeetert.