Groep fan Auwerk

Uut Wikipedia

Ju Groep fan Auwerk (Stf.: Gruppe fon Aurk) is ne Organisation, ju sik foar n uunouhongich Fräislound iensät.

Siele[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Ap ferskeedene Koarten fon ju Groep fan Auwerk sunt Gebiete wier ju fräiske Identität in ju Geskichte nit allerwaiens fertreeden waas

Ju Groep fan Auwerk foardert n uunouhongigen fräisken Stoat. Deertou skällen do naiste Deelgebiete heere:

Ap ferskeedene Koarten fon ju Groep fan Auwerk sunt Gebiete wier ju fräiske Identität in ju Geskichte nit allerwaiens fertreeden waas.[1]

Ju Groep fan Auwerk oarbaidet foar ne stäärkere fräiske Identität in do fräiske Lounde. N Biespil deerfoar is ju Beandreegenge foar ju fräiske Nationalität: Ätter ju Groep fan Auwerk skäl ju fräiske Nationalität muugelk weese foar aal Fräisen, ieuwenske hiere düütske of niederloundiske Stoatsburgerskup.

Geskichte[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Fräiske Ferkiersapklieuwere fon ju Groep fan Auwerk.

Ju Gruppe is 2003 äntsteen. In dät Jier 2005 begon hiere eerste politiske Aktivität: Die fräiske Stoatsburgerskup wuude in ju niederloundiske Provinz Fräislound beandrain. Deerätter wuude bie n Stikker-Aktion ap Euro-Kenteeken ju offizielle Loundoukuutenge in dät blaue Beend links an dät Nuumerskild in n „FRL“ foar Fräislound ferannert, so konnen uur Ljuude sjo, dät do Moanskene mäd „FRL“ appe Woain ljoower Fräisen as Niederlounder of Düütske sunt.

In 2005 keem noch n uur Aktion fon ju Groep fan Auwerk. Ju fierde ju 1-Jier-Anärkannenge fon do Fräisen as nationoale Minnerhaid mäd n Bräifmäärk.

Buppedeem feranstaltede ju Organisation ferskeedene uur Aktionen, so as ju Anti-Nazi-Helme-Aktion, gjucht juun do Weermachtshelme as Fanartikel fon ne niederloundske Firma foar de Foutbal-Waareldmästerskup 2006.

Ap n 23. September 2006 präsentierde ju Groep fan Auwerk n Foarsleek foar ne interfräiske Flaage, foar aal do fräiske Regione, wiertruch die Interfräiske Räid in Juni 2007 ne Kommission ienstoalde.[2].

In n Moai 2008 skreeuw ju Groep fan Auwerk in n Prässe-Ättergjucht uur Wierstand fon do Fräisen as ju Provinz Fryslân oulöösed wuuden skäl fon ju niederloundiske Regierenge.[3]

In n September 2008 moakede ju Gruppe Ferkiersapklieuwere in ju wääst-fräiske Sproake.

Politik[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Ju Gruppe is politisk aktiv, man dät is nit bekoand wäkke Ljuude Meeglid sunt. Foar do Meegliedere sunt ju fräiske Identität un ju fräiske Wirtskaft Haudsiele. Ju Groep fan Auwerk is juun do Gas-, Soalt- un Ouljegreeuwengen in Fräislound, dät Jäild blieuwt ätter ju Gruppe in Den Haag of Berlin. Uk Kustenskuts un dät Behoolden un Uutspreeden fon Oarbaidssteeden is wichtich foar ju Groep fon Auwerk.

Bielden[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Ferbiendenge ätter Wälle[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

  1. Koarte ap die Websiede fon ju Groep fan Auwerk
  2. Artikkel ap ju Websiede fon dän Interfräiske Raid
  3. Groep fan Auwerk kjel fan Rita Verdonk Ljouwerter Saitenge

Weblinks[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]