Foarloage:Minnerhaide Seeke Wiek/38

Uut Wikipedia
Bautzen Ortsschild.jpg

Dät Sorbiske is ne wääst-slawiske Sproake, ju der boald wäd in ju Lausitz (Łužica), n Gestrich in dät Aaste fon Sachsen (Sakska) un dät Suudaaste fon Brandenbuurich (Bramborska). Do Sorbe wuuden fröier, juust as do kärntner Slowene un.. Läs fääre.