Monarchomachen

Uut Wikipedia

Do Monarchomachen wieren n Gruppe fon hugenottiske Juristen. In hiere Skrifte wieren jo kritisk juunuur dän Absolutismus un apgruund fon ju Foulssouveränität wierkten jo n Theorie fon Tyrannenmoort uut.

Uum 1560 waas uungefeer tjoon Prozänt fon ju frantsööske Befoulkenge kalvinistisk wuuden. In groote Deele fon Suud-Frankriek roate dät fuul Anhongere. Uk die Oadel bekierde sik tou dän Protestantismus. Jo wuuden do Anfierder fon do Hugenotten. Deeruut äntstuude n politiske Stried un disse wuude uk n religiöse Stried. Bie do Hugenottenkriege fon 1562 bit 1598 sunt fuul Hugenotten stuurwen. Bit tou ju Bartholomäusnoacht fon 1572 waas ju frantsööske Monarchie neutroal bleeuwen juunuur do Hugenotten, man in disse Noacht wuuden uungefeer 5.000 bit 30.000 Hugenotten uumebroacht.

Ju Oantwoud fon do Hugenotten waas ju Leere fon do Monarchomachen (Striedere juun dän Absolutismus). Ju Leere wuude unner uur beskreeuwen in ju Francogallia, ju fon François Hotman publisiert wuude. Ju Francogallia wuude skreeuwen in ju konstitutionalistiske un positivgjuchtelke Tradition uum politiske Juunsätterai tou gjuchtfäidigjen apgruund fon oolde frantsööske Wätte. Hotman fersoacht in sien Francogallia tou beskrieuwen, wo n politisk Systeem funktionierje skuul. Hierbie geen Hotman uut fon ju Foulssouveränität.

In ju Vindiciae fon Theodorus Beza roate dät two Buunde:

  • 1. Buund: Twiske God, Köönich un Foulk. Hierbie ferplichtje Köönich un Foulk sik an God. Ju Fürstengewalt koom fon God, man ju Monarchie wuude fon't Foulk anoardend.
  • 2. Buund: Twiske Fürst un Foulk. In sien natuurelke Fräiegaid hiede et Foulk besleeten uum as Fertreedenge foar sien Gjuchte un Stöän fon sien Wäilweesen n Köönich tou köären. Do wichichste Apgoawen fon'n Köönich wieren ju Loundsferdäägenenge un Gjuchtsproak.

Truch do katoolske konstitutionelle Toankere uut't Leetmiddeloaler kuuden do Monarchomachen ju religiöse Juunsätteorie uumebeegje tou n politiske Juunsätteorie, apgruund fon ju Idee dät et n Buund reeke kon wierbie God sien Wätte hondhoawend wuuden.