Foarloage:Nts

Uut Wikipedia

Nts stoant foar Nummere-Tabellen-Sortierenge (of uk ängelsk: Number Table Sorting) un wäd ferwoand, uum numeriske Angoawen in Tabellenspalten gjucht tou sortierjen un tou formatierjen. Apstuuns wäide bloot Natüürelke Taale seküür unnerstutsed.

Sjuch uk: Foarloage:Dts, Foarloage:SortKey, Foarloage:SortKeyName

Biespiele[beoarbaidje Wältext]

Foarlage-Syntax Uutgoawe mäd Foarloage Uutgoawe sunner Foarloage
{{nts|2345000}} 0000000023450002.345.000 2.345.000
{{nts|1234000}} 0000000012340001.234.000 1.234.000
{{nts| 123400}} 000000000123400123.400 123.400
{{nts|  54300}} 00000000005430054.300 54.300
{{nts|  12340}} 00000000001234012.340 12.340
{{nts|   1230}} 0000000000012301.230 1.230