Foarloage:Minnerhaide Seeke Wiek/50

Uut Wikipedia

Keltisk is ne Sproakgruppe ju der heert tou dät Indogermaniske. Tou dät Keltiske wäide do ätterstoundene (Unner-)Sproakgruppen reekend - läs fääre