Foarloage:Minnerhaide Seeke Wiek/24

Uut Wikipedia
Barbury Castle Hill Fort, near Swindon - western entrance.jpg

Keltisk is ne Sproakgruppe ju der heert tou dät Indogermaniske. Tou dät Keltiske wäide do ätterstoundene (Unner-)Sproakgruppen reekend - läs fääre