Foarloage:Minnerhaide Seeke Wiek/21

Uut Wikipedia

Do Kurden sunt n Foulk do nit bloot in Kurdistan lieuwje, man uk in fuul uur Lounde appe ganse Waareld. Mädnunner rakt twiske do 26 bit 37 Million Kurden, wierfon 15 Millione in ju Turkäi, 6.6 Millione in Irak, 6 Millione in Iran un 2 Millione in Syrien. läs fääre.