Zum Inhalt springen

Foarloage:Infobox

Uut Wikipedia
Biespil:
Infobox
{{{Bielde}}}
{{{Bieldentext}}}
[[Bielde:{{{Bieldennoome}}}|{{{Bieldenbratte}}}]] [[Bielde:{{{Bieldennoome2}}}|{{{Bieldenbratte2}}}]]
{{{Bieldentext}}} {{{Bieldentext2}}}
{{{Beschrieuwenge1}}} {{{Daten1}}}
{{{Beschrieuwenge2}}} {{{Daten2}}}
{{{Beschrieuwenge3}}} {{{Daten3}}}
{{{Beschrieuwenge4}}} {{{Daten4}}}
{{{Beschrieuwenge5}}} {{{Daten5}}}
{{{Beschrieuwenge6}}} {{{Daten6}}}
{{{Beschrieuwenge7}}} {{{Daten7}}}
{{{Beschrieuwenge8}}} {{{Daten8}}}
{{{Beschrieuwenge9}}} {{{Daten9}}}
{{{Beschrieuwenge10}}} {{{Daten10}}}
{{{Beschrieuwenge11}}} {{{Daten11}}}
{{{Beschrieuwenge12}}} {{{Daten12}}}
{{{Beschrieuwenge13}}} {{{Daten13}}}
{{{Beschrieuwenge14}}} {{{Daten14}}}
{{{Beschrieuwenge15}}} {{{Daten15}}}
{{{Beschrieuwenge16}}} {{{Daten16}}}
{{{Beschrieuwenge17}}} {{{Daten17}}}
{{{Beschrieuwenge18}}} {{{Daten18}}}
{{{Beschrieuwenge19}}} {{{Daten19}}}
{{{Beschrieuwenge20}}} {{{Daten20}}}
{{{Beschrieuwenge21}}} {{{Daten21}}}
{{{Beschrieuwenge22}}} {{{Daten22}}}
{{{Beschrieuwenge23}}} {{{Daten23}}}
{{{Beschrieuwenge24}}} {{{Daten24}}}
{{{Beschrieuwenge25}}} {{{Daten25}}}
{{{Beschrieuwenge26}}} {{{Daten26}}}
{{{Beschrieuwenge27}}} {{{Daten27}}}
{{{Beschrieuwenge28}}} {{{Daten28}}}
{{{Beschrieuwenge29}}} {{{Daten29}}}
{{{Beschrieuwenge30}}} {{{Daten30}}}
[[Bielde:{{{Bieldennoome3}}}|{{{Bieldenbratte3}}}]] [[Bielde:{{{Bieldennoome4}}}|{{{Bieldenbratte4}}}]]
{{{Bieldentext3}}} {{{Bieldentext4}}}
{{{deel}}}
Dokumentation Dokumentation

Disse Siede wäd beoarbaided. --Tlustulimu 18:42, 18. Okt 2010 (UTC)

Parameter

Parameter default (Wäid, wan loos) Betjuudenge
Tittel Lemma Uurschrift
buppe naan Twäide Uurschrift
Bieldennoome
Bieldennoome2
Bieldennoome3
Bieldennoome4
naan Datainoome fon jo Bielde, wäkke anwiese wäide schäl.

Noomenruum Bielde: schäl nit noteerd wäide.
Jo two eerste Bielden wäide buppe anwiese, wülst jo two lääste wäide deel anwiese.

Bieldenbratte
Bieldenbratte2
Bieldenbratte3
Bieldenbratte4
frameless Bratte foar jo Bielde fon Bieldennoome
Bieldentext
Bieldentext2
Bieldentext3
Bieldentext4
Lemma Text, wäkke unner jo Bielde stounde schäl (wan eksisteerd)

Stil 1 Eksisteere jo Stile 1, 2 un 3.
Tittelfaaw 6 Faaw fon jo Uurschrift
Apsatsfaaw 5 Faaw fon jo "Unneruurschrift"
style af
css-Stile
loos Attribute foar jo Infobox (tou Biespil width:300px)

Beschrieuwenge1 loos Beschrieuwenge (linke Spalte) fon jo eerste Riege
Daten1 loos Daten (gjuchte Spalte) fon jo eerste Riege
Klasse1 naan Klasse foar CSS-Formate
Mikro1 naan Klasse foar Mikroformate
Beschrieuwenge2 loos Beschrieuwenge (linke Spalte) fon jo twäide Riege
Daten2 loos Daten (gjuchte Spalte) fon jo twäide Riege
Klasse2 naan Klasse foar CSS-Formate
Mikro2 naan Klasse foar Mikroformate
...
Beschrieuwenge30 loos Beschrieuwenge (linke Spalte) fon jo trääde Riege
Daten30 loos Daten (gjuchte Spalte) fon jo trääde Riege
Klasse30 naan Klasse foar CSS-Formate
Mikro30 naan Klasse foar Mikroformate

Wan DatenN loos is, dan wäd jo n-te Riege nit anwiese.
Wan BeschrieuwengeN loos is, dan wäd die Text fon jo n-te Riege in bee Spalte zentreerd anwiese. (Kiek uk deel)
Wan KlasseN loos is, dan kricht jo beträffende Riegen neen CSS-Klasse.
Wan MikroN loos is, dan kricht jo beträffende Riege naan Mikroformat.


deel naan Unnere Text

Parameter "BeschrieuwengeN"

Bie jo Parameter BeschrieuwengeN wäide wildääge Teeken af Woude benutst uum spezifiske Oainskupen in jo Infobox tou defineerje.

Wan BeschrieuwengeN - (minus) is, dan wäd ju n-te Riege as "Unneruurschrift" anwiese.

Wälltext

Nit bruukde Poore uut Beschrieuwenge un Daten läite bidje wege.

{{Infobox
 | Tittel       =
 | Bielde       =
 | Bieldennoome    =
 | Bieldenbratte   =
 | Bieldentext    =

 | Stil = 1
 | style =
 | Tittelfaaw   =
 | Apsatsfaaw   =

 | Beschrieuwenge1 = | Daten1 = 
 | Beschrieuwenge2 = | Daten2 = 
 | Beschrieuwenge3 = | Daten3 = 
 | Beschrieuwenge4 = | Daten4 = 
 | Beschrieuwenge5 = | Daten5 = 
 | Beschrieuwenge6 = | Daten6 = 
 | Beschrieuwenge7 = | Daten7 = 
 | Beschrieuwenge8 = | Daten8 = 
 | Beschrieuwenge9 = | Daten9 = 
 | Beschrieuwenge10 = | Daten10 = 
 
 | Beschrieuwenge11 = | Daten11 = 
 | Beschrieuwenge12 = | Daten12 = 
 | Beschrieuwenge13 = | Daten13 = 
 | Beschrieuwenge14 = | Daten14 = 
 | Beschrieuwenge15 = | Daten15 = 
 | Beschrieuwenge16 = | Daten16 = 
 | Beschrieuwenge17 = | Daten17 = 
 | Beschrieuwenge18 = | Daten18 = 
 | Beschrieuwenge19 = | Daten19 = 
 | Beschrieuwenge20 = | Daten20 = 
 
 | Beschrieuwenge21 = | Daten21 = 
 | Beschrieuwenge22 = | Daten22 = 
 | Beschrieuwenge23 = | Daten23 = 
 | Beschrieuwenge24 = | Daten24 = 
 | Beschrieuwenge25 = | Daten25 = 
 | Beschrieuwenge26 = | Daten26 = 
 | Beschrieuwenge27 = | Daten27 = 
 | Beschrieuwenge28 = | Daten28 = 
 | Beschrieuwenge29 = | Daten29 = 
 | Beschrieuwenge30 = | Daten30 = 
}}

Parameter: Stil

Biespile foar jo träi Stile
Stil 1
Bsp. foar Stil 1
Biespil
Beschrieuwenge1 Daten1
Beschrieuwenge2 Daten2
Beschrieuwenge3 Daten3
Beschrieuwenge6 Daten5
loange - Daten6
Beschrieuwenge8 Daten7
Änthoold ju CSS-Klasse infobox.
{{Infobox
 | Stil = 1
 | Tittel = Bsp. foar Stil 1
 | Bieldennoome = Example de.svg 
 | Bieldentext = Biespil

 | Beschrieuwenge1 = Beschrieuwenge1 | Daten1 = Daten1
 | Beschrieuwenge2 = Beschrieuwenge2 | Daten2 = Daten2
 | Beschrieuwenge3 = Beschrieuwenge3 | Daten3 = Daten3

 | Beschrieuwenge4 =   - | Daten4 = Apsats 4

 | Beschrieuwenge5 = Beschrieuwenge6 | Daten5 = Daten5
 | Beschrieuwenge6 =    | Daten6 = loange - Daten6
 | Beschrieuwenge7 = Beschrieuwenge8 | Daten7 = Daten7
}}
Stil 2
Bsp. foar Stil 2
Biespil
Beschrieuwenge1 Daten1
Beschrieuwenge2 Daten2
Beschrieuwenge3 Daten3
Beschrieuwenge6 Daten5
loange - Daten6
Beschrieuwenge8 Daten7
Änthoold ju CSS-Klasse toccolours.
{{Infobox
 | Stil = 2
 | Tittel = Bsp. foar Stil 2
 | Bieldennoome = Example de.svg 
 | Bieldentext = Biespil

 | Beschrieuwenge1 = Beschrieuwenge1 | Daten1 = Daten1
 | Beschrieuwenge2 = Beschrieuwenge2 | Daten2 = Daten2
 | Beschrieuwenge3 = Beschrieuwenge3 | Daten3 = Daten3

 | Beschrieuwenge4 =   - | Daten4 = Apsats 4

 | Beschrieuwenge5 = Beschrieuwenge6 | Daten5 = Daten5
 | Beschrieuwenge6 =    | Daten6 = loange - Daten6
 | Beschrieuwenge7 = Beschrieuwenge8 | Daten7 = Daten7

}}
Stil 3
Bsp. foar Stil 3
Biespil
Beschrieuwenge1 Daten1
Beschrieuwenge2 Daten2
Beschrieuwenge3 Daten3
Beschrieuwenge6 Daten5
loange - Daten6
Beschrieuwenge8 Daten7
Änthoold ju CSS-Klasse prettytable.
{{Infobox
 | Stil = 3
 | Tittel = Bsp. foar Stil 3
 | Bieldennoome = Example de.svg 
 | Bieldentext = Biespil

 | Beschrieuwenge1 = Beschrieuwenge1 | Daten1 = Daten1
 | Beschrieuwenge2 = Beschrieuwenge2 | Daten2 = Daten2
 | Beschrieuwenge3 = Beschrieuwenge3 | Daten3 = Daten3

 | Beschrieuwenge4 =   - | Daten4 = Apsats 4

 | Beschrieuwenge5 = Beschrieuwenge6 | Daten5 = Daten5
 | Beschrieuwenge6 =    | Daten6 = loange - Daten6
 | Beschrieuwenge7 = Beschrieuwenge8 | Daten7 = Daten7

}}

Parameter: css-Stile

Parameter css-Stile definierd dät HTML-Attribut style um do ganze Box Formate tou reeke. Disse Parameter koan all CSS-Formate änthoolde, wäkke in een Riege benutsbeer sunt.

Biespil foar Parameter css-Stile
Stil 1 mäd uurhoope Stile
Biespil
Beschrieuwenge1 Daten1
Beschrieuwenge2 Daten2
Beschrieuwenge3 Daten3
Beschrieuwenge6 Daten5
loange - Daten6
Beschrieuwenge8 Daten7
Änthoold ju CSS-Klasse infobox.
{{Infobox
 | Stil = 1
 | css-Stile = border:2px dotted green;
 | Tittel = Stil 1 mäd uurhoope Stile
 | Bieldennoome = Example de.svg 
 | Bieldentext  = Biespil
 | Bieldenbratte = 220px

 | Beschrieuwenge1 = Beschrieuwenge1 | Daten1 = Daten1
 | Beschrieuwenge2 = Beschrieuwenge2 | Daten2 = Daten2
 | Beschrieuwenge3 = Beschrieuwenge3 | Daten3 = Daten3

 | Beschrieuwenge4 =   - | Daten4 = Apsats 4

 | Beschrieuwenge5 = Beschrieuwenge6 | Daten5 = Daten5
 | Beschrieuwenge6 =    | Daten6 = loange - Daten6
 | Beschrieuwenge7 = Beschrieuwenge8 | Daten7 = Daten7
}}

Variante mäd ferstopbeere Deele

Dät ist een Variante mäd ferstopbeere Deele un fjauer Bielden, wierbie two Bielden buppe un two deel sunt.

Foar die Ounfang fon die ferstopbeere Block wäd die Wäid + fon een fon do Beschrieuwenge-Parameter benutst, wülst foar die Eend die Wäid * benutst wäd.


Stil 3 mäd uurhoope Formate
Dät is die eerst Biespil Dät is die twäide Biespil
Beschrieuwenge1 Daten1
Beschrieuwenge2 Daten2
Beschrieuwenge3 Daten3
Dät is trääde Biespil Dät is fjoode Biespil
{{Infobox
 | Stil = 3
 | css-Stile = border:2px dotted green;
 | Tittel = Stil 3 mäd uurhoope Formate
 | Tittelfaaw = 9
 | Apsatsfaaw = 3
 | Bieldennoome  = Example de.svg 
 | Bieldentext  = Dät is die eerst Biespil
 | Bieldenbratte = 120px
 | Bieldennoome2 = Example.png
 | Bieldentext2  = Dät is die twäide Biespil
 | Bieldenbratte2 = 120px
 | Bieldennoome3 = Example.png
 | Bieldentext3  = Dät is trääde Biespil
 | Bieldenbratte3 = 120px 
 | Bieldennoome4 = Example de.svg 
 | Bieldentext4  = Dät is fjoode Biespil
 | Bieldenbratte4 = 120px
 | Beschrieuwenge1 = Beschrieuwenge1 | Daten1 = Daten1
 | Beschrieuwenge2 = Beschrieuwenge2 | Daten2 = Daten2
 | Beschrieuwenge3 = Beschrieuwenge3 | Daten3 = Daten3
 | Beschrieuwenge4 =   + | Daten4 = Sektion 4
 | Beschrieuwenge5 = Beschrieuwenge6 | Daten5 = Daten5
 | Beschrieuwenge6 =    | Daten6 = loange Daten6
 | Beschrieuwenge7 = Beschrieuwenge8 | Daten7 = Daten7
 | Beschrieuwenge8 = * | Daten8 = něčo
}}


Mäd Unnerfoarloagen

Ju Foarloage koan in een uur Foarloage inbääded wäide. Ju binnere Foarloage häd die Parameter Unnerfoarloage mäd irgendeen Wäid, wääke as Tittel anwiese wäd. Ju buttere Foarloage häd die Parameter BeschrieuwengeN mäd die Wäid Inhoalt un die Parameter DatenN, wääke ju binnere Foarloage änthoolt.

Hööfttittel
Eerste Unnersektion
Beschrieuwenge 1.1 Daten 1.1
Twäide Unnersektion
Beschrieuwenge 2.1 Daten 2.1
Unnere Text
{{Infobox
| Tittel = Hööfttittel
| Beschrieuwenge1 = Inhoalt
| Daten1 = {{Infobox
| Unnerfoarloage = Eerste Unnersektion
| Beschrieuwenge1= Beschrieuwenge 1.1
| Daten1 = Daten 1.1
}}
| Beschrieuwenge2 = Inhoalt
| Daten2 = {{Infobox
| Unnerfoarloage = Twäide Unnersektion
| Beschrieuwenge1= Beschrieuwenge 2.1
| Daten1 = Daten 2.1
}}
|deel-Stil =
|deel = Unnere Text
}}

Oachtenge, dät dit een bitje uurs funktionierd as bie ju ängelske Foarloage. Oawers dit is bloot wichtich, wan du een Foarloage uut ju ängleske Wikipedia uursätst.

Faawe

Ju Faawe, wäkke bie ju Benutsenge fon ju Foarloage mäd die Parameter Tittelfaaw un Apsatsfaaw fääastlääse wäide konnen, sund in de Foarloage {{Infobox/Faawe}} definiert.

Bäätergruundefaaw mäd:
Tittelfaaw = 1
Apsatsfaaw = 1
Tittelfaaw = 2
Apsatsfaaw = 2
Tittelfaaw = 3
Apsatsfaaw = 3
Tittelfaaw = 4
Apsatsfaaw = 4
Tittelfaaw = 5
Apsatsfaaw = 5
Tittelfaaw = 6
Apsatsfaaw = 6
Tittelfaaw = 7
Apsatsfaaw = 7
Tittelfaaw = 8
Apsatsfaaw = 8
Tittelfaaw = 9
Apsatsfaaw = 9
Tittelfaaw = 10
Apsatsfaaw = 10
Tittelfaaw = 11
Apsatsfaaw = 11
Tittelfaaw = 12
Apsatsfaaw = 12

Uurhoope Stile

 • Tittelstil
 • buppe-Stil
 • Bieldenstil

Mikroformate

Deerfoar sunt ju Klasse:

 • Boxklasse - bie dät bupperste Element fon ju ganse Tabelle.
 • Tittelklasse - bie die Tittel fon ju ganse Tabelle.
 • buppe-Klasse - bie die twäid Tittel fon ju ganse Tabelle.
 • Bieldenklasse - bie die Deelbox foar ju Bielde

Disse Foarloage unnerstöänt ju Angoawe fon Mikroformate. Dät wäd so moakt, indem dät Attribut "class" tou do ferscheedene Tabellzelle beföigje wäd, wäkke anwiest wät foar Informationen in ju Zelle stoant. Um die Infobox tou markierje, dät ju "hCard"Information änthoolt, föig die foulgende Parameter bie.

 |Boxklasse = vcard

Buppedeem sunt uk sukke Mikroformate as foulget muugelk:

 |Mikro1 = fn
 |Mikro2 = org
 |Mikro3 = tel

Hälpsfoarloagen


Gewöönelk sunt wie Binutsere tou loai, sukke Dokumentationen tou skrieuwen. Wan du Froagen tou düsse Foarloage häst, koast do hier ap ju Diskussionssiede staale. Wan deer een Tied loang naan ap oantwouded, kiek moal in ju Düütske, Wäästfräiske af Holloundske Wikipedia ätter ju Foarloage. Juust in dän Biriek fon Dokumentationsfoarloagen wuden uk wäkke Seeken uut ju Läichsorbiske Wikipedia kopiert, deeruum dät dät wäil al ju düütske Wikipedia uut ju Läichsorbiske uurnuumen häd, as me an dän Wältäkst sjucht.