Foarloage:Benutser zh-1 sunner chinesiske Schrift

Uut Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
zh-1 Gāi yònghù kěyǐ shǐyòng jiǎndān de Zhōngwén jìnxíng jiāoliú. Tā bù shūxiě hànzì. Tā shàncháng Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn.