Benutser:MicBy67

Uut Wikipedia

Goeie, myn namme is 'MicBy67'. Ik hoopje oan dit projekt in bydrage jaan te kinnen. Sûnt 18 april 2009 bin ik mear of minder aktyf op de Fryske Wikipedy.

Ik kin net goed Frysk prate of skriuwe. Mar ik kin it Frysk goed lêze en begryp hast alles. Dochs moat ik hjir gâns mei in wurdboek wurkje.